15.04.2010 11:41

Tillaga um aukinn hraða.

 

36. gr.
Almennar hraðatakmarkanir.

    Hraðamörk á vegum skulu ákveðin að teknu tilliti til m.a. umhverfissjónarmiða, skilvirkni samgangna og umferðaröryggis vegfarenda.
    Í þéttbýli má ökuhraði ekki vera meiri en 50 km á klst., nema sérstakar ástæður mæli með hærri hraðamörkum og umferðarmerki gefi það til kynna.
    Utan þéttbýlis má ökuhraði ekki vera meiri en 80 km á klst. á vegum með malarslitlagi og vegum með einni akrein með bundnu slitlagi, en 90 km á klst. á öðrum vegum með bundnu slitlagi.
    Á fáförnum vegum með bundnu slitlagi og tveimur akreinum má ökuhraði vera allt að 100 km á klst.
    Ákveða má hærri hraðamörk á vegum, þó eigi meira en 110 km á klst., ef akstursstefnur eru aðgreindar og aðstæður að öðru leyti leyfa, enda mæli veigamikil umferðaröryggissjónarmið eigi gegn því. ( Hér er ég ekki sammála þar sem við aukinn hraða eykst hættan á dauðaslysum og alvarlegri áverkum)
    Ákveða má lægri hraðamörk þar sem æskilegt þykir til öryggis eða af öðrum ástæðum.
    Á afmörkuðum bifreiðastæðum og í bílastæðahúsum skal ökuhraði ákveðinn að hámarki 15 km á klst.
    Ráðherra setur í reglugerð, að fengnum tillögum Vegagerðarinnar, nánari ákvæði um þær tegundir vega þar sem heimilt er að ákveða minni eða aukinn hámarkshraða, þar á meðal um rafræna stjórnun hraða á vegum.

Hér fyrir neðan er  vitnað í lokaritgerðina um Reykjanesbrautina.

2.3 Hraði

Hraðinn hefur gífurlega mikið að segja til um hversu alvarleg slysin verða. Eftir því sem hraðinn eykst þeim mun alvarlegri verða slysin en allar tölur sýna það. Í þeim slysum, þar sem hægt var að leggja mat á hraða ökutækja, var sýnt að meðalhraði í banaslysum var 108 km á km á klst. Í slysum með miklum meiðslum var hann 81 km á klst. og 69 km á klst. í slysum þar sem einungis hlutust lítil meiðsli (sbr. Rannsóknarnefnd umferðarslysa 2008:20). Ef hraðinn yrði aukinn á Reykjanesbrautinni má ætla að það myndi auka alvarleika slysanna. Með auknum hraða eykst vegalengdin sem það tekur að stöðva bifreiðina líkt og sjá má á mynd17 hér á eftir. Myndin sýnir stöðvunarvegalengd bifreiðar miðað við að ekið sé á 90 km á klst (gula línan) og svo þegar ekið er á 110 km á klst (rauða línan) við bestu mögulegu aðstæður. Þegar aðstæður versna t.d. í bleytu eða hálku má ætla að þessi stöðvunarvegalengd lengist enn frekar. 27


Mynd 17: Mislöng stöðvunarvegalengd eftir hraða. Mynd tekin í Kúagerði af Karli Einari Óskarssyni.

Hraði / 4 = Viðbragðsvegalengd (VVL) Hraði / 10 = X² Hemlunarvegalengd (HVL)

VVL + HVL = Stöðvunarvegalengd (SVL) (sbr. Grímur Bjarndal 2009).

                          VVL         HVL      SVL
90 km/klst.       22,5m     81m       103,5m
110 km/klst.     27,5 m   121 m    148,5m

Tafla 4: Stöðvunarvegalengd eftir hraða miðað við bestu aðstæður, þurrt og bjart (Grímur Bjarndal 2009).

Flettingar í dag: 57
Gestir í dag: 35
Flettingar í gær: 125
Gestir í gær: 43
Samtals flettingar: 628489
Samtals gestir: 124865
Tölur uppfærðar: 16.10.2019 09:05:59

Arney ökukennsla

Nafn:

Karl Einar Óskarsson

Farsími:

847-2514

Heimilisfang:

Heiðarhorn 3 Keflavík

Heimasími:

423-7873

Um:

Tek að mér ökukennslu í réttindaflokki B ( bifreið ). Kenni á Toyota Auris 2013

Tenglar